Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. 

25 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji dotyczącej zmiany „Umowy o wykonanie okablowania sieci internetowej przyłączenia do Internetu na terenie posesji Piasta 13 / Słonimska 32”, zawartej w dniu 3 września 2003 r. pomiędzy Koba sp. z o.o. a Wspólnotą Mieszkaniową Piasta 13 / Słonimska 32 w Białystoku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmieniono Umowę w zakresie umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii światłowodowej, jeżeli instalacja telekomunikacyjna budynków nie istnieje lub nie jest dostępna lub nie odpowiada zapotrzebowaniu firmy Koba sp. z o.o.

Projekt decyzji Prezesa UKE zakłada odmowę zmiany Umowy w pozostałym zakresie.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.241.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.10.2022 08:35
Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2022 08:40