Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.07.2020 12:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KLM Szybki Internet sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji