Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
29.07.2020 14:06 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla JPK Jarosław Paweł Krzymin
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
29.07.2020 13:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla JPK Jarosław Paweł Krzymin
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji