Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

10 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” z siedzibą w Bydgoszczy, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Enter T&T sp. z o.o. jest uprawniona do:

1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,

2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynków, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,

3. wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i do budynków, w celu wykonania czynności, o których mowa w pkt 1-2.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.72.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr // uke.gov.pl"> Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 10.02.2023 09:40