Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.10.2018 14:25 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji