Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
25.09.2018 12:20 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Centrum Usług Komputerowych Grot sp. z o.o.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji