Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
10.01.2019 10:10 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych „Vectra Investments” w budynkach wielorodzinnych
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji