Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.09.2019 08:10 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. w budynkach wielorodzinnych
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji