Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
21.10.2019 11:35 Tomasz Opolski publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych INEA S.A. w budynkach wielorodzinnych
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji