Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
10.01.2019 10:15 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji dotyczącej kabli telekomunikacyjnych INEA S.A. w budynkach wielorodzinnych
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji