Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
04.03.2020 11:35 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji dot. rezerwacji częstotliwości na rzecz MSWiA
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji