Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Konsultacje projektu decyzji dla Euronet Norbert Saniewski sp. j.

29 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski sp. j. do nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej 81 w Białymstoku obejmującej działki o numerach 387/4, 389/4, 390/4, 391/4, 392/4, w tym do wznoszonego na niej budynku.

Zgodnie z projektem decyzji Euronet Norbert Saniewski sp. j. jest uprawniona do:
1)      doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2)      korzystania z punktu styku w budynku,
3)      korzystania z instalacji telekomunikacyjnych znajdujących się w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.18.2018”.  

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 29.05.2018 12:40