Konsultacje decyzji Prezesa UKE dla m.st. Warszawa

4 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez m. st. Warszawę usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat, za pomocą 73 hotspotów, zlokalizowanych wyłącznie w miejscach publicznych. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

W projekcie decyzji Prezes UKE określił, że:
1. maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania i odbierania danych, nie będzie wyższa niż 1 Mbit/s;
2. łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, z przerwą między sesjami nie krótszą niż 15 minut;
3. hotspoty, pracują w sieci bezprzewodowej, w zakresie częstotliwości 2,4 GHz.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WPS.6003.4.2018”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 04.07.2018 13:50