Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz

Z dniem 6 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 3800-4200 MHz.

Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz (dalej „Projekt”).

Projekt stanowi załącznik do komunikatu.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 9 maja 2023 r., w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: , z dopiskiem „Plan 3800-4200 MHz”.

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
  2. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (https://bip.uke.gov.pl/).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jacek Oko
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 06.04.2023 12:10
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2023 12:25