Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz

Na podstawie art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), zwanej dalej „Pt”, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: „Prezes UKE”) informuje co następuje.

1.    Z dniem 13 lipca 2020 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz.
2.    Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz (dalej „Projekt”).
3.    Projekt udostępniony został na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.bip.uke.gov.pl).
4.    Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl.
5.    Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 Pt.:

  •  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
  •  na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.bip.uke.gov.pl).

6.    Nowy plan zagospodarowania częstotliwości ma umożliwić w niedalekiej przyszłości bardziej efektywne wykorzystywanie częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz, poprzez dopuszczenie możliwości wykorzystywania tego zakresu w nowszej technologii.
7.    Projekt ma na celu dostosować plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz do zapisów Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2020/636 z dnia 8 maja 2020 r. zmieniającej decyzję 2008/477/WE w odniesieniu do aktualizacji odpowiednich warunków technicznych dotyczących zakresu częstotliwości 2500-2690 MHz (Dz. Urz. UE L 149, str.3 i n, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020D0636).
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.07.2020 16:15