Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konkursu na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

Prezes UKE zakończył postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu.

26 lutego 2018 r. na stronie BIP UKE został ogłoszony konkurs na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu.

W odpowiedzi na ogłoszenie zostały złożone dwie oferty przez następujące podmioty:

  1. Notel Poland sp. z o.o. z siedzibą Warszawie
  2. V-Speed sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich

Złożone oferty poddane zostały ocenie przez powołaną przez Prezesa UKE Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Komisja konkursowa dokonała badania dwóch złożonych Ofert pod względem spełnienia warunków formalnych określonych w dokumentacji. W wyniku badania obie Oferty zakwalifikowane zostały do oceny w etapie drugim.

W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny punktowej Ofert biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów określonych w dokumentacji, tj.:

  1. doświadczenia;
  2. wyglądu i funkcjonalności serwisu internetowego;
  3. wyglądu i funkcjonalności aplikacji;
  4. funkcjonalności dodatkowych;
  5. zakresu danych udostępnianych Prezesowi UKE.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w konkursie wynosiła 220.
Po przeprowadzeniu konkursu i ocenie ofert uszeregowanie ofert według ich łącznych ocen przedstawia się następująco:

l.p. Oferta Ocena końcowa
1 Oferta nr 2 złożona przez V-Speed sp. z o.o. 178,71 punktów
2 Oferta nr 1 złożona przez Notel Poland sp. z o.o. 111,56 punktów

 

W oparciu o zaprezentowane wyniki Prezes UKE za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez V-Speed sp. z o.o.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Radosław Rosiak
Data publikacji: 06.04.2018 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2018 14:08