Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Wyniki konkursu na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

30 listopada 2020 r. kończy się okres certyfikacji mechanizmu badania jakości dostępu do internetu. Aby zapewnić ciągłość dostarc narzędzia dla użytkowników końcowych, Prezes UKE przeprowadził konkurs na wybór dostawcy certyfikowanego mechanizmu na kolejny dwuletni okres.

8 czerwca 2020 r. na stronie BIP UKE został ogłoszony konkurs na wybór podmiotu, który zapewni system pomiarowy do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi dostępu do internetu.

W odpowiedzi na ogłoszenie została złożona oferta przez V-Speed sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich.

Złożona oferta poddana została ocenie przez powołaną przez Prezesa UKE Komisję konkursową. Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Komisja dokonała badania złożonej Oferty pod względem spełnienia warunków formalnych określonych w dokumentacji. W wyniku badania Oferta zakwalifikowana została do oceny w etapie drugim.

W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny punktowej Oferty biorąc pod uwagę spełnienie kryteriów określonych w dokumentacji, tj.:
1.    doświadczenia;
2.    wyglądu i funkcjonalności serwisu internetowego;
3.    wyglądu i funkcjonalności aplikacji;
4.    funkcjonalności dodatkowych;
5.    zakresu danych udostępnianych Prezesowi UKE.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w konkursie wynosiła 250.

Po przeprowadzeniu konkursu i ocenie oferty Komisja konkursowa przyznała ofercie złożonej przez V-Speed sp. z o.o. 219,67 punktów. 

W oparciu o zaprezentowane wyniki Prezes UKE dokonał wyboru oferty złożonej przez V-Speed sp. z o.o. 

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dominik Kołtunowicz
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.07.2020 09:40