Konkursy 2020

  • Wyniki konkursu na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

    09 lipca 2020

    30 listopada 2020 r. kończy się okres certyfikacji mechanizmu badania jakości dostępu do internetu. Aby zapewnić ciągłość dostarc narzędzia dla użytkowników końcowych, Prezes UKE przeprowadził konkurs na wybór dostawcy certyfikowanego mechanizmu na kolejny dwuletni okres.

  • Konkurs na system pomiarowy jakości dostępu do internetu

    08 czerwca 2020

    W związku z nadchodzącym w tym roku końcem okresu certyfikacji działającego mechanizmu monitorowania jakości usługi dostępu do internetu, Prezes UKE ogłasza konkurs, którego celem jest wybór podmiotu mającego zapewnić system pomiarowy usługi dostępu do internetu na kolejne 24 miesiące, począwszy od 1 grudnia 2020 r.