Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Jak uzyskać wpis lub dokonać zmiany albo wykreślenia z wykazu integratorów usług SMS?

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, podmiot publiczny może zlecić usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wyłącznie takiemu dostawcy usług wysyłania SMS, który uzyskał wpis w wykazie integratorów usług SMS dla podmiotów publicznych.

Wykaz ten prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej pod poniższym adresem.  

W celu uzyskania wpisu w wykazie, zmiany wpisu lub wykreślenia z wykazu dostawca usług wysyłania SMS powinien złożyć jeden z ww. wniosków, których formularze znajdują się poniżej.

Wypełniony formularz wniosku należy przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych UKE jako załącznik do wniosku ogólnego (podpisanego podpisem zaufanym) dostępnego na PUE UKE (w polu wyszukiwania na ww. stronie należy wpisać „wniosek ogólny”).

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

  • pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury).

Opłatę skarbową należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Nazwa banku: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

IBAN:  PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

SWIFT/BIC: CITIPLPX 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Seremet
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 25.09.2023 00:00
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2023 08:03