Jak dokonać zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

W przypadku zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek do Prezesa UKE o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze (art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Poniżej znajduje się formularz wniosku oraz wzór jego wypełnienia.

Jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć:

  • - pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wnioskodawcy,
  • - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Gdzie składać wnioski?

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Ewelina Fornalczyk
Osoba publikująca informację: Jakub Słodki
Osoba modyfikująca informację: Ewelina Fornalczyk
Data publikacji: 01.12.2017 15:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020 08:11