Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.01.2022 15:00 Karolina Melon publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Siemiatycze
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji