Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.11.2020 13:00 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Pysznica
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji