Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.01.2021 14:10 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Popów
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji