Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.01.2021 07:25 Ewelina Siejak publikacja Dokument: Podjęcie działalności w zakresie telekomunikacji przez Gminę Krzepice
Kategoria: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji