Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji 2020