Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.03.2017 14:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Zarządzenie Prezesa UKE w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową
Kategoria: Działalność lobbingowa