Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

3600-3800 MHz

Zestawienie aktualnych rezerwacji i pozwoleń wydanych w zakresie 3600-3800 MHz (pasmo 3,7 GHz).

 

Informacje wstępne:

Mając na uwadze stan rozdysponowania częstotliwości w paśmie 3,7 GHz informacje o jego zajętości należy rozdzielić na informacje o:

  1. rezerwacjach ogólnopolskich,
  2. rezerwacjach z zakresu 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz (dawna rezerwacja ogólnopolska NASK),
  3. rezerwacjach regionalnych.

 

Rezerwacje ogólnopolskie:

W tabeli poniżej przedstawiono zakresy częstotliwości objęte rezerwacjami ogólnopolskich.

Podmiot

Zakres

Netia S.A.

3643-3657 MHz oraz 3743-3757 MHz

 

Ogólnopolskie decyzje rezerwacyjne udzielone w paśmie 3,7 GHz dostępne są tutaj.

 

Rezerwacje i pozwolenia w zakresie 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz:

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie podmiotów dysponujących rezerwacjami z zakresu 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz.

Lp.

Podmiot

1

Inea S.A.

2

Miasto Żywiec

3

Telbeskid sp. z o.o.

 

Informacja o obszarach gmin, na których częstotliwości z zakresu 3629-3643 MHz oraz 3729-3743 MHz są niedostępne znajduje się na dole strony.

 

Rezerwacje regionalne (zakres 3657-3699 MHz oraz 3757-3799 MHz):

Informacja o decyzjach rezerwacyjnych wydanych na poszczególne obszary oraz informacja o gminach objetych rezerwacją w ramach danego obszaru znajduje się na dole strony.

 

Przedstawione informacje mają wyłącznie charakter informacyjny co do stopnia wykorzystania widma częstotliwości w danym zakresie. Jego stan może ulegać częstym zmianom z uwagi na ciągły proces rozpatrywania składanych wniosków o przyznanie praw do częstotliwości (rezerwacje), wniosków o zmianę istniejących uprawnień, oraz procesu uchylania lub cofania istniejących rezerwacji.

Dane zawarte w zestawieniu mogą być pomocne w składaniu wniosków o rezerwację częstotliwości, jednak fakt złożenia takiego wniosku nie gwarantuje uzyskania rezerwacji, bowiem przesłanka dostępności widma będzie oceniana wg stanu na dzień wydawania decyzji przez Prezesa UKE.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: .

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Piotr Błaszczyk
Data publikacji: 05.03.2018 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2020 16:41