Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

3400-3600 MHz

Wykaz wydanych decyzji rezerwacyjnych oraz pozwoleń radiowych zawierający informacje o zajętości poszczególnych gmin objętych zamieszczony został w załączniku do niniejszego artykułu.

Prezentowane zestawienia mają wyłącznie charakter informacyjny co do stopnia wykorzystania widma częstotliwości w danym zakresie. Jego stan może ulegać zmianom z uwagi na proces wygasania uprawnień do częstotliwości oraz rozpatrywania wniosków o ich zmianę lub uchylanie oraz cofanie istniejących uprawień.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: .


 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Błaszczyk
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.03.2018 15:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2023 13:49