Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

27,5-29,5 GHz

Zestawienie aktualnych rezerwacji i pozwoleń wydanych w zakresie 27,5-29,5 GHz dostępne jest tutaj.

Szczegółowe wyjaśnienia i legenda do zestawienia dostępna jest tutaj.

 

Prezentowane zestawienie ma wyłącznie charakter informacyjny co do stopnia wykorzystania widma częstotliwości w danym zakresie. Jego stan może ulegać częstym zmianom z uwagi na ciągły proces rozpatrywania składanych wniosków o przyznanie uprawnień do częstotliwości (np. rezerwacje i pozwolenia), wniosków o ich zmianę oraz procesu uchylania lub cofania istniejących uprawień.

Dane zawarte w zestawieniu mogą być pomocne w składaniu wniosków o przydzielenie uprawnień, jednak fakt złożenia takiego wniosku nie gwarantuje uzyskania uprawnienia. Przesłanka dostępności widma będzie oceniana wg stanu na dzień wydawania decyzji przez Prezesa UKE.

 

Zestawienie jest aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: .

 
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Daniel Gryt
Data publikacji: 23.02.2018 11:45