Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
14.02.2020 08:14 Mirosław Izdebski modyfikacja Dokument: 24,5-26,5 GHz
Kategoria: Informacja o zajętości widma treści
30.03.2018 07:41 Daniel Gryt modyfikacja Dokument: 24,5-26,5 GHz
Kategoria: Informacja o zajętości widma treści
21.03.2018 09:06 Sławomir Sitek modyfikacja Dokument: 24,5-26,5 GHz
Kategoria: Informacja o zajętości widma treści