Zatwierdzona instrukcja rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji kosztów dla Poczty Polskiej S.A. na rok 2018

Prezes UKE, wypełniając obowiązek wynikający z art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), wydał
w dniu 23 lutego 2018 r. decyzję, w której nałożył na Pocztę Polską S.A., jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, obowiązek przedłożenia do publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE:

  1. zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej na rok 2018;
  2. zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów na rok 2018.

W decyzji Prezes UKE określił zakres publikacji tych dokumentów, tak aby zachowane zostały wymogi ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a jednocześnie aby w instrukcji rachunkowości regulacyjnej zapewniona była prezentacja sposobów przypisywania przychodów i kosztów, natomiast w opisie kalkulacji kosztów – prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do poszczególnych usług powszechnych.

Poczta Polska S.A. wykonała obowiązek nałożony decyzją Prezesa UKE w dniu
6 marca 2018 r. i przedłożyła do publikacji zatwierdzoną instrukcję rachunkowości regulacyjnej na rok 2018 oraz opis kalkulacji kosztów na rok 2018.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Cząstka
Data publikacji: 20.03.2018 14:35
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:51