Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Emitel S.A.

Po zakończonym 26 sierpnia 2019 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm., (Pt)), Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitel) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożył Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  1. sprawozdanie z prowadzonej przez Emitel rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.,
  2. sprawozdanie biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie z badania (audytor).


Zgodnie z opinią audytora sporządzone przez Emitel sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2018 we wszystkich istotnych aspektach jest zgodne:

  1. z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255. z późn. zm.) oraz
  2. z zatwierdzoną w drodze decyzji Prezesa UKE z 5 kwietnia 2019 r., nr DHRT.WORK.609.3.2018.28 instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2018 rok.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.08.2019 15:20
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2019 15:35