Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.05.2020 12:50 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Postępowanie w sprawie uzgodnienia i zatwierdzenia Instrukcji Orange Polska S.A. 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna
05.05.2020 12:48 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Postępowanie w sprawie uzgodnienia i zatwierdzenia Instrukcji Orange Polska S.A. 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna
05.05.2020 12:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Postępowanie w sprawie uzgodnienia i zatwierdzenia Instrukcji Orange Polska S.A. 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna