Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Orange Polska S.A.

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania konkursowego na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w celu wykonania zobowiązania wynikającego z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm., dalej „Pt”), ogłasza postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi badanie rocznych sprawozdań z prowadzonej przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rachunkowości regulacyjnej za lata 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów na lata 2024, 2025 i 2026 zgodnie z art. 53 ust. 5 Pt.

  1. Oferty można składać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – Kancelaria Główna – piętro pierwsze, pokój nr 1.37, w terminie do dnia 27 marca 2023 r. do godz. 10:00.
  2. Szczegóły postępowania konkursowego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego (SWPK), którą można pobrać w siedzibie UKE pod adresem: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub otrzymać pocztą elektroniczną.

Osobami upoważnionymi ze strony UKE do kontaktów w sprawie postępowania konkursowego są:

Pani Aldona Gawron tel.: 22 53 49 157, e-mail: ,

Pani Paulina Polecka tel.: 22 53 49 408, e-mail: ,

Pan Adam Pawłowski tel.: 22 53 49 415, e-mail: .

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.02.2023 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2023 09:47