Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
23.02.2023 09:47 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Orange Polska S.A.
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna
23.02.2023 09:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Postępowanie konkursowe na wybór biegłego rewidenta dla Orange Polska S.A.
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna