Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
23.04.2021 12:51 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna
23.04.2021 12:50 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna
23.04.2021 12:45 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsolidacja projektu decyzji określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. 
Kategoria: Rachunkowość regulacyjna