Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Biegły rewident dla Orange Polska S.A.

W wyniku przeprowadzonego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej postępowania konkursowego, firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp.k. z siedzibą w Warszawie (Ernst & Young) przeprowadzi badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) za rok 2022, 2023 i 2024 oraz wyników kalkulacji kosztów usług centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego oraz wyników kalkulacji kosztów usług lokalnego dostępu w stałej lokalizacji na rok 2024, 2025, 2026.

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Komisja konkursowa powołana przez Prezesa UKE, dokonała oceny jedynej złożonej Oferty Ernst & Young pod względem spełnienia wymagań formalnych, po czym Oferta Ernst & Young została zakwalifikowana do oceny w etapie drugim.

Komisja konkursowa ustaliła, iż Oferta Ernst & Young spełnia kryteria określone w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego.

W drugim etapie Komisja konkursowa dokonała oceny punktowej Oferty Ernst & Young na podstawie kryteriów oceny takich jak: doświadczenie i organizacja pracy oraz cena przeprowadzenia badania.

1 czerwca 2023 r. Prezes UKE powołał Ernst & Young do przeprowadzenia badania sprawozdań i wyników kalkulacji kosztów w trzech kolejnych latach: 2023, 2024, 2025.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aldona Gawron
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 13.06.2023 12:20