Opinia Prezesa UKE w sprawie zmiany oferty hurtowej operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej

Prezes UKE zaakceptował zmiany umowy ramowej przekazane przez operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej, które polegają m.in. na: wprowadzeniu nowej usługi IP VPN, wprowadzeniu nowych opcji przepustowości dla usługi dostępu do sieci Internet, dodanie możliwości elastycznego kształtowania parametrów SLA wprowadzając poziom SLA Custom, obniżenie opłat za dzierżawę kanalizacji kablowej.

Zmiany pozytywnie wpłyną na konkurencję i zachęcą operatorów do korzystania 
z usług podlaskiej sieci szerokopasmowej w celu rozbudowy sieci dostępowych 
(m.in. na terenie tzw. białych obszarów). Umożliwią operatorom sieci dostępowych 
(z wykorzystaniem usługi IP VPN) świadczenie usług na rzecz administracji państwowej, klientom biznesowym czy jednostkom oświatowym. Pozwolą (w oparciu o elastycznie określane poziomy SLA) na zaspokajanie różnorodnych potrzeb abonentów w zakresie jakości świadczonych usług.

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym zmodyfikowanej umowy ramowej 
znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Maciej Pietrzykowski
Publikujący: Maciej Pietrzykowski
Publikacja informacji: 19.09.17 15:00
Aktualizacja informacji: 21.12.17 15:05