Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opinia Prezesa UKE w sprawie oferty ramowej operatora infrastruktury - Gminy Dziadkowice

29 listopada 2022 r. Prezes UKE zatwierdził cennik w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe z tytułu dostępu do infrastruktury pasywnej operatora infrastruktury - Gminy Dziadkowice (dalej „OI”). Cennik usług hurtowych świadczonych na regionalnej sieci szerokopasmowej zrealizowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” stanowi część oferty ramowej.
 

Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami Decyzji z dnia 6 czerwca 2013 r. nr C(2013)3430 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.35027 (2012/N), SA.35028 (2012/N) oraz SA. 35029 (2012/N) – Polska Projekty lokalnej sieci szerokopasmowej na Podlasiu tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury pasywnej której wyłącznym właścicielem jest Gmina Dziadkowice.
 

Zaproponowane rozwiązania zapewnią otwarty, efektywny dostęp do sieci na niedyskryminujących warunkach.
 

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem oferty ramowej Gminy Dziadkowice znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 05.12.2022 11:50