Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Opinia Prezesa UKE w sprawie oferty ramowej operatora infrastruktury - Gminy Ciechanowiec

9 maja 2023 r. Prezes UKE zatwierdził cennik w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe z tytułu dostępu do infrastruktury pasywnej operatora infrastruktury - Gminy Ciechanowiec (dalej „OI”). Cennik usług hurtowych świadczonych na regionalnej sieci szerokopasmowej zrealizowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach projektu „Budowa Nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu” stanowi część oferty ramowej.

Opinia dotyczy zgodności oferty ramowej OI z postanowieniami Decyzji z dnia 6 czerwca 2013 r. nr C(2013)3430 dotyczącej notyfikacji pomocy państwa SA.35027 (2012/N), SA.35028 (2012/N) oraz SA. 35029 (2012/N) – Polska Projekty lokalnej sieci szerokopasmowej na Podlasiu tzw. „Decyzja notyfikacyjna KE”, w zakresie wysokości opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury pasywnej której wyłącznym właścicielem jest Gmina Ciechanowiec.

Zaproponowane rozwiązania zapewnią otwarty, efektywny dostęp do sieci na niedyskryminujących warunkach.

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem oferty ramowej Gminy Ciechanowiec znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Jaskółka
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 11.05.2023 08:25