Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Modyfikacja oferty Infratel - operatora infrastruktury regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie łódzkim

13 kwietnia 2022 r. Prezes UKE zatwierdził zmianę cennika w zakresie wysokości opłat za usługi hurtowe Operatora Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej – Etap 2. Nowy cennik usług hurtowych stanowi część „Oferty ramowej Operatora Infrastruktury o dostępie do Infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych UE”. Modyfikacja polega na:

  • - obniżeniu opłat dla usługi transmisji danych IP VPN, transmisji danych przy pomocy kanałów Ethernet, kolokacji, dzierżawy kanalizacji kablowej,
  • - dodaniu nowych opcji i opłat za usługę transmisji danych przy pomocy kanałów Ethernet,
  • - podwyższeniu opłat za nadzór w przypadku asysty technicznej w godzinach 8:00-16:00.

Zaproponowane rozwiązania zapewnią otwarty, efektywny dostęp do sieci na niedyskryminujących warunkach oraz przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności oferty Infratel.

Opinia Prezesa UKE wraz z tekstem jednolitym oferty ramowej Infratel znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 19.04.2022 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2022 11:24