Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych dla RSS

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy państwa, tzw. „Decyzjami notyfikacyjnymi”, wydawanymi w odniesieniu do poszczególnych projektów budowy Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) oraz na mocy Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i umów o dofinansowanie projektów, beneficjenci pomocy publicznej są obowiązani do zapewnienia otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego dostępu do RSS na rzecz operatorów sieci dostępowych oraz stosowania zatwierdzonych przez Prezesa UKE opłat z tytułu tego dostępu.

W celu dostosowania referencyjnych opłat stosowanych przez RSS do stosowanych opłat rynkowych, w lipcu 2020 r. Prezes UKE zwrócił się do operatorów o przesłanie wypełnionych kwestionariuszy, zawierających informacje o opłatach za wybrane usługi na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, świadczone na warunkach komercyjnych pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Dzięki uzyskanym informacjom przygotowana została aktualizacja opłat za usługi podobne do świadczonych przez RSS. 

Wszystkim operatorom, którzy przekazali wypełnione kwestionariusze dotyczące wysokości opłat na hurtowym rynku telekomunikacyjnym, dziękujemy za współpracę oraz cenny wkład merytoryczny. Dzięki otrzymanym informacjom Prezes UKE mógł opublikować zaktualizowane przedziały opłat rynkowych za usługi hurtowe, do świadczenia których są obowiązani operatorzy infrastruktury.

Jednocześnie załączamy odnośnik do komunikatu z 2018 roku – Aktualizacja referencyjnych cen rynkowych RSS 2018

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Maciej Siek
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 11.03.2021 10:55