Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.08.2018 14:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Decyzje o dostępie do nieruchomości - maj 2018 r.
Kategoria: Dostęp do nieruchomości