Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.08.2018 15:05 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Decyzje o dostępie do nieruchomości - czerwiec 2018 r.
Kategoria: Dostęp do nieruchomości