Decyzja Prezesa UKE dla Net-Serwis Centrum

3 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Net-Serwis Centrum do stanowiącej jej własność infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku położonym w Warszawie przy ul. Okopowej 16, w celu zapewnienia telekomunikacji.

Decyzja określa warunki, na podstawie których Net Serwis Centrum jest uprawniony do dostępu do nieruchomości, budynku w tym znajdującej się na nieruchomości i w budynku infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej jego własność. 

W ramach dostępu Operator będzie mógł  utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, którą stanowią wykonana instalacja telekomunikacyjna znajdująca się w budynku oraz przyłącze telekomunikacyjne doprowadzone do budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.01.2018 13:25
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:32