Decyzja Prezesa UKE dla Inet Group West sp. z o.o.

22 stycznia 2018 r. Prezes UKE wydał decyzję ustalającą warunki dostępu dla Inet Group West sp. z o. o. z siedzibą w Stęszewie do nieruchomości położonych w Kościanie w tym do posadowionych na nich budynków, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kościanie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

W ramach dostępu Inet Group West sp. z o. o. będzie miał prawo:

  1. wykonać okablowania z kabli światłowodowych w Budynkach,
  2. wykonać przyłącza telekomunikacyjne do Budynków,
  3. utrzymywać, eksploatować, konserwować, remontować i usuwać awarie instalacji oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Decyzja zakłada możliwość wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku ze względu na fakt, że właściciel istniejących instalacji, wbrew deklaracjom składanym w postępowaniu konsultacyjnym oraz względem Spółdzielni, nie podejmował na wniosek Inet Group West sp. z o.o. negocjacji w sprawie ich udostępnienia. Z uwagi na treść art. 30 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2062 z późn. zm.) okoliczność ta nakazywała Prezesowi UKE wydanie decyzji pozytywnej.

Wykonanie decyzji wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 29.01.2018 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 08:29