Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.11.2021 15:15 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Decyzja Prezesa UKE dla ZAPNET dotycząca dostępu do słupów elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.
Kategoria: Dostęp do infrastruktury