Decyzja Prezesa UKE dla Skyware na dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej SM Zodiak

28 lutego 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.159.2016.78 ustalającą warunki dostępu dla Skyware sp. z o. o. do nieruchomości i budynków Spółdzielni „Zodiak” zlokalizowanych w miejscowości Rzeszów, odmawiającą ustalenia warunków dostępu Operatora do infrastruktury telekomunikacyjnej Spółdzielni „Zodiak” w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach oraz umarzającą postępowanie w części, w której Operator wycofał wniosek.

Na podstawie decyzji Operator będzie uprawniony do:
1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków,
2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktu styku światłowodowej linii kablowej,
3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Odmowa ustalenia warunków dostępu Operatora do infrastruktury telekomunikacyjnej Spółdzielni „Zodiak” była spowodowana brakiem możliwości technicznych wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynków z uwagi na jej wykorzystanie przez Spółdzielnię „Zodiak”.

Pliki do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Tomasz Opolski
Publikujący: Tomasz Opolski
Publikacja informacji: 18.03.19 11:15
Aktualizacja informacji: 29.11.19 11:23