Ustawienia

Social Media

Przełącznik języków

Decyzja Prezesa UKE dla Skyware na dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej SM Zodiak

28 lutego 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.159.2016.78 ustalającą warunki dostępu dla Skyware sp. z o. o. do nieruchomości i budynków Spółdzielni „Zodiak” zlokalizowanych w miejscowości Rzeszów, odmawiającą ustalenia warunków dostępu Operatora do infrastruktury telekomunikacyjnej Spółdzielni „Zodiak” w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach oraz umarzającą postępowanie w części, w której Operator wycofał wniosek.

Na podstawie decyzji Operator będzie uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktu styku światłowodowej linii kablowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnej budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Odmowa ustalenia warunków dostępu Operatora do infrastruktury telekomunikacyjnej Spółdzielni „Zodiak” była spowodowana brakiem możliwości technicznych wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynków z uwagi na jej wykorzystanie przez Spółdzielnię „Zodiak”.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Opolski
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Hupało
Data publikacji: 18.03.2019 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2020 11:17