Decyzja Prezesa UKE dla Skyware dotycząca dostepu do infrastruktury Spółdzielni Zodiak

28 lutego 2019 r. Prezes UKE wydał decyzję nr DHRT.WIT.6174.7.2018.14 odmawiającą ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o. o. do infrastruktury technicznej Spółdzielni „Zodiak” w postaci kanalizacji kablowej zlokalizowanej w miejscowości Rzeszów oraz umarzającą postępowanie w części, w której Operator wycofał wniosek.
Odmowa ustalenia warunków dostępu Operatora do infrastruktury technicznej Spółdzielni „Zodiak” była spowodowana brakiem dostępnej przestrzeni do umieszczenia elementów sieci telekomunikacyjnej Operatora w infrastrukturze technicznej objętej wnioskiem z uwagi na planowane jej wykorzystanie przez Spółdzielnię „Zodiak”.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 18.03.2019 11:05